Psihološke razlike dječaka i djevojčica:
savjeti u odgoju djeteta

Da li ste se nekada pitali da li je isto odgajati dječaka i djevojčicu, koje su razlike, ukoliko ih ima, a naučnici su složni u jednom – razlike postoje. Vaš odgovor bi svakako bio da postoje razlike, u svakom pogledu, ali nas prvenstveno ovdje zanimaju psihološke razlike. Spol djeteta je jedna od prvih kategorija kojeg djeca postaju svjesna. Prve osobe od kojih djeca uče o ulogama koje su primjerene njihovom spolu su svakako roditelji.
Roditelji su ti koji uče šta je prihvatljivo za dječaje a šta za djevojčice kroz svoje ponašanje i aktivnosti, i to je prvi korak da se napravi razlika među njima. Ako postoje razlike, pitamo se da li su one uzrokovane biološki ili okolinski, tačnije da li su uzrokovane njihovim odgojem ili iskustvima djece? Naučnici tvrde kako oba faktora podjednako utječu na razvoj djeteta.

Kako biološki faktori utječu na dječake, a kako na djevojčice?

Jedna od najvećih razlika u mozgu dječaka i djevojčica je količina mozga koja je zadužena za vizuelno-spacijalno funkcioniranje i verbalno funkcioniranje. Djevojčice su te koje su na višoj razini kada je u pitanju razvoj jezika i govora od dječaka jer je njihov mozak više posvećen verbalnom funkcioniranju. Tako su djevojčice u kasnijoj dobi bolje u prepoznavanju i stvaranju emocija te imaju bolje razvijenu finu motoriku, dok dječaci imaju bolje vizuelno-spacijalne sposobnosti.

To naravno ne znači da dječaci i djevojčice ne mogu podjednako naučiti ove aktivnosti, već jednostavno jedni su u većini slučajeva bolji od drugih. Dječaci imaju veće razine testosterona pri čemu se lošije nose sa stresom i često su agresivniji u odnosu na djevojčice. Nauka kaže da je mozak dječaka više lateraliziran – što znači da dvije strane mozga djeluju više neovisno tokom nekog zadatka, dok za iste zadatke djevojčice koriste obje strane mozga podjednako. Samim time, djevojčice mogu u isto vrijeme obavljati više zadataka odjednom.

Kako utječe okolina na razvoj?

Uvidjeli smo koji su to biološki faktori kojima su uzrokovane razlike između dječaka i djevojčica. Kada je u pitanju odgoj, vrlo često je vođen stereotipima. To može značiti da roditelji vrlo često dječacima posvećuju manje pažnje nego djevojčicama kako bi izbjegli emotivnost kod dječaka i da budu manje otporni na stres, što je svakako pogrešno, ali to je druga strana priče. Dakle, pokazalo se kako pojedini roditelji rjeđe reagiraju u situacijama povreda kada su u pitanju dječaci jer time žele da ih ojačaju. S druge strane, neki roditelji češće pomažu djevojčicama primjerice pri izradi pojedinih zadataka i time im olakšavaju, što svakako može utjecati na razvoj neovisnosti. Roditelji često dječake potiču da budu neovisni, dominantni, borbeni, dok djevojčice od malih nogu uče da budu blage, osjetljive, brižne i sl.
Samim time ih pripremaju za uloge odraslih osoba koje se od njih očekuju u društvu.

Postavlja se onda pitanje kako odgajati svoje dijete?

Mnogi naučnici se slažu da je najbolje kombinirati biološke i okolinske faktore. Mnogi se slažu da razlike postoje među dječacima i djevojčicama, ali također se savjetuje da ih treba odgajati u jednako podržavajućoj okolini. Dakle, i dječake i djevojčice treba učiti istim vrijednostima : empatiji, saosjećanju, neovisnosti, samopouzdanju, poštovanju. Kada govorimo o odgoju djevojčica i dječaka, treba imati na umu da je svako dijete individua za sebe i da se razlikuje te da se ove razlike odnose na prosječne razlike djece. Opseg razlika je znatno veći nego razlike između “prosječnog dječaka” i “prosječne djevojčice”. Topao, osjetljiv i autoritativan odgojni stil je ključan.

Zaključak je sljedeći, ne postoje pravila koja ćete primijeniti kada je u pitanju spol djeteta, jer je svako dijete jedinstveno i svakom djetetu je potrebno pristupiti na drugačiji način. Ono što je ključno za odgoj djeteta jeste na prvom mjestu poznavanje svoga djeteta, poznavanje njegovih slabijih i jačih strana; pronalazak odgovarajućeg stila odgoja; ali i činjenica o razvoju djeteta kao i biološkim i okolinskim faktorima – sve zajedno može pridonijeti najboljem načinu odgoja Vašeg djeteta.