Vjerujemo da niste znali da se djevojčice obično rode sa više masnog tkiva, a da su dječaci prilikom rođenja duži i teži. U početku bebe dječaci mnogo brže rastu, ali situacija se mjenja u sedmom mjesecu kada uspore sa razvojem. To nije slučaj kod djevojčica. One do svoje četvrte godine dosta brže rastu od dječaka, pa se nemojte začuditi kada čujete da su djevojčice naprednije.

Ipak dječaci ih u rastu sustižu negdje oko osme godine, a tjelesna muskulatura dobija na težini već sa punih devet godina.  Postoje važni genetski faktori koji utiču na rast, razvoj i građu djece. Jedan od najvažnijih je visina roditelja. Dakle ukoliko ste vi i partner viši od prosjeka i vaše dijete će, također, biti visoko, ali ukoliko su bake i djed bili niski to može poništiti statistiku. Važno je da posmatrate genetsku sliku. Jedan od najvažnijih je visina roditelja.

Ukoliko imate kćerku izmjerite njenu visinu kada napuni 21 mjesec i pomnožite je sa 2. To je otprilike približna visina koju će dijete imati kada odraste.

Ukoliko imate sina sačekajte da napuni 24 mjeseca i udvostručite njegovu tadašnju visinu, jer će taj broj biti približan visini koju će imati kada odraste.

 

 

 

(avaz)